Systemy nawigacyjne

Systemy nawigacyjne Systemy informacyjne mają oddziaływać na wszystkie pojazdy objęte systemem lub na wybraną grupę pojazdów. Poprawę równomierności obciążenia sieci drogowej powinny zapewnić systemy nawigacyjne. W pojeździe wyposażonym w urządzenia współpracujące z systemem nawigacyjnym kierowca otrzymuje informacje o zalecanym kierunku jazdy i zalecanej prędkości z nadajników (np. pętli indukcyjnych) umieszczonych w jezdni, w pobliżu skrzyżowań lub miejsc niebezpiecznych. Nadajniki mogą być centralnie sterowane przez komputer. Po uzupełnieniu opisanego systemu o możliwości komunikowania się pojazdu z centralą powstaje możliwość indywidualnego informowania kierowców o najkorzystniejszej marszrucie wiodącej do wybranego celu. Zamiast na mapę, kierowca lub pasażer spogląda na wskaźnik informujący o kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu. Proponowane rozwiązanie umożliwia kompleksowe sterowanie strumieniem ruchu w zależności od obciążenia dróg i aktualnych warunków atmosferycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych życzeń użytkowników pojazdów. Stosowane są również stacjonarne systemy nawigacyjne, w których informacje o zalecanej prędkości jazdy, kierunku objazdu itp. przekazywane są kierowcom za pośrednictwem ustawionych przy drodze urządzeń. Systemy takie, sterowane komputerem 16030 firmy SIEMENS, uruchomiono w 1976 roku w RFN w rejonie Frankfurtu nad Menem i na autostradzie Stuttgart-Monachium oraz w 1981 r. na odcinku autostrady A7 z Hanoweru do Hamburga. Systemy te nie wymagają instalowania w jeździe jakichkolwiek urządzeń, toteż nie będą bliżej analizowane. W komunikacji publicznej dyspozytor (człowiek lub komputer) steruŹjący ruchem pojazdów musi otrzymywać bieżące informacje o liczbie i rozmieszczeniu pojazdów na liniach. Pożądane są informacje o obciążeniu pojazdów, o zakłóceniach w sieci komunikacyjnej. Problem optymalnego sterowania ruchem pojazdów występuje szczególnie ostro w wielkich miastach, toteż tam właśnie znalazły zastosowanie systemy lokalizacji pojazdów (systemy radiopelengacyjne -Ś stosowane przede wszystkim przez służby specjalne nie będą tutaj omawiane).

Kategoria: Samochody. Tagi: , ,