Dodatkowa częstotliwość identyfikująca

Dodatkowa częstotliwość identyfikująca W tym celu zaproponowano, aby w skład widma częstotliwości emitowanych przez nadajnik wprowadzić dodatkową częstotliwość identyfikującą. W stereofonicznych systemach ultrakrótkofalowych przyjęto częstotliwość 57 kHz. Jest to 3. harmoniczna częstotliwości pilotującej zawartej w widmie nadajnika stereofonicznego. Kolejnym warunkiem, którego spełnienie umożliwia automatyzację włączania odbiornika radiowego, jest oznakowanie początku i końca komunikatu drogowego. Swego czasu proponowano jako sygnał rozpoznawczy trójdźwięk defisa zawarty w sygnale programu ogólnopaństwowego RFN. Koszt układu detektora sygnału okazał się jednak zbyt wysoki, nawet w wersji na układach scalonych. W innym systemie, opracowanym wspólnie przez firmę BLAUPUNKT i rozgłośnię DEUTSCHLANDFUNK, dodatkowa częstotliwość 2,35 kHz modulowana częstotliwościowo sygnałem 123 Hz jest włączana w kanał główny przed i po komunikacie. W systemie INFAR opracowanym przez firmę SCHAUBLORENZ/ /RFN jako zapowiedź komunikatu drogowego włącza się sygnał pilotujący 19 kHz.