Systemy informacyjne

Systemy informacyjne Systemy informacyjne dzieli się na systemy ogólnego oddziaływania inaczej zwane kolektywnymi i selektywne. Systemy informacyjne ogólnego oddziaływania (kolektywne) przekazują wszystkim kierowcom jednakowe informacje – na przykład system znaków drogowych i drogowskazów. System ten, obecnie powszechnie stosowany, określa się ponadto jako sztywny, oznacza to, że nie ma możliwości dopasowywania układu znaków do szybkich zmian sytuacji na drogach. Sztywny system drogowskazów z reguły proponuje jedną, typową trasę przejazdu między dwiema miejscowościami. By wybrać inną drogę, kierowca nie znający danego regionu musi się posługiwać mapą. Nie zawsze zdecyduje się na objazd, nawet jeżeli z powodu dużego zagęszczenia pojazdów, wypadku czy też mgły trasa główna jest mniej korzystna niż droga objazdowa. Pewną poprawę sytuacji mogą przynieść emitowane przez radio komunikaty o sytuacji drogowej. Tą drogą kierowca otrzymuje dwa rodzaje informacji: strategiczne i taktyczne – co jest ważne przy wybieraniu trasy.