Prawo jazdy

Prawo jazdy Prawo jazdy jest to dokument umożliwiający pełnoprawne prowadzenie pojazdu na drogach publicznych. Egzamin na zdawanie prawa jazdy umożliwia uzyskanie tego właśnie dokumentu. Faktem w dzisiejszych czasach stało się że wielu ludzi w wielu miastach zdaję egzamin na prawo jazdy. Kiedyś samochód był symbolem luksusu podczas gdy dziś jest on w wielu miejscach koniecznością. Wiele miejsc na Ziemi jak i również w Polsce jest dostępne tylko drogą. Kiedyś wielu ludzi przemieszczało się używając pociągów lub środków komunikacji miejskiej. W dzisiejszych czasach koleje wyparły samochody nawet jeśli chodzi o transport towarowy a z powodów nieopłacalności wiele linii kolejowych zostało skreślonych z rozkładów. W dużych miastach ludzie mają możliwość dostania się w dany rejon środkami komunikacji miejskiej. Ale właśnie w dużych miastach rośnie liczba samochodów ponieważ wielu ludzi chce swobody w poruszaniu się po mieście, która zarazem przez nich jest bardzo utrudniona. Przez tę właśnie chęć jest tyle korków w dużych miastach. Aby zdać prawo jazdy potrzebne jest wiele umiejętności praktycznych jak i dość duża wiedza teoretyczna. Wymagana jest znajomość znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, znaków na jezdni. To część teoretyczna. Do części praktycznej zalicza się takie właściwości jak np. umiejętność poruszania się w ruchu ulicznym, dobre opanowanie pojazdu, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany w ruchu ulicznym. Oprócz tych umiejętności jest wiele zdolności, których nabiera się z latami a i wyżej wymienione umiejętności powinny być poparte praktyką. Samo opanowanie znaczenia wszystkich znaków drogowych jest nie lada wyzwaniem. Mamy znaki informacyjne, znaki zakazu, znaki nakazu, znaki pierwszeństwa. Oprócz tego jest wiele znaków malowanych na drodze, które w ruchu komunikacyjnym mają nie małe znaczenie. Istnieją tez pewne zasady nie wynikające ze znaków ale każdy kierowca musi je znać. To takiej zasady należy zasada prawej strony na skrzyżowaniach równorzędnych. Zasada ta oznacza że będąc na drodze o równych prawach czyli tak zwanych równorzędnych puszczamy zawsze pierwszego kierowce po naszej prawej stronie.

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Egzamin teoretyczny i praktyczny Po ukończeniu kursów egzamin teoretyczny jest pierwszym sprawdzeniem wiedzy o ruchu drogowym. Zdający powinien go zaliczyć przed przystąpieniem do praktyki. Na ten egzamin składają się osiemnaście pytań testowych wielokrotnej odpowiedzi, czyli w każdym pytaniu można zaznaczyć nie tylko jedną, ale także więcej poprawnych możliwości. Pominięcie chociaż jednej dobrej lub zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi uznaje się za błąd. W takim przypadku za dane zadanie dostaje się zero punktów. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w specjalnej sali komputerowej, w której panuje idealna cisza. Nic nie powinno rozpraszać zdających. Przy monitorze powinien znajdować się specjalny dżojstik, który umożliwi poruszanie się po programie i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Wynik z egzaminu zdający poznaje od razu. Po wciśnięciu przycisku „koniec” na monitorze wyświetla się informacja o rezultacie. Pozytywny wynik egzaminu jest ważny przez sześć miesięcy co oznacza, że w ciągu pół roku zdający powinien przystąpić do praktyki. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczony test teoretyczny z ważną datą (pół roku). Pierwszą częścią egzaminu jest plac manewrowy, gdzie zdający powinien wykonać kilka czynności. Po pierwsze kursant powinien pokazać, że zna technicznie samochód. Po drugie: ruszanie do przodu i do tyłu po łuki. Najechanie na linię bądź potrącenie pachołka jest równoznaczne z zakończeniem egzaminu o wyniku negatywnym. Trzecim zadaniem jest wjechanie na wzniesienie i ruszanie za pomocą hamulca ręcznego. Drugą częścią egzaminu jest poruszanie się w ruchu miejskim. Zdający powinien pozytywnie zaliczyć każdy z odnośników zadań określonych prawem egzaminacyjnym. Na każde z nich ma dwie próby. Podwójny negatywny wynik skutkuje przerwaniem egzaminu. Czas na wykonanie wszystkich czynności wynosi czterdzieści minut, ale od tego także jest wyjątek. Egzaminator może zakończyć egzamin po 25 minutach, jeżeli zdający zaliczy wszystkie wytyczone zadania. Z wynikiem pozytywnym kierowca powinien udać się do miejscowego urzędu, gdzie ma możliwość wyrobienia sobie dokumentu, upoważniającego go do prawnego jeżdżenia samochodem.