Egzamin teoretyczny i praktyczny

Egzamin teoretyczny i praktyczny Po ukończeniu kursów egzamin teoretyczny jest pierwszym sprawdzeniem wiedzy o ruchu drogowym. Zdający powinien go zaliczyć przed przystąpieniem do praktyki. Na ten egzamin składają się osiemnaście pytań testowych wielokrotnej odpowiedzi, czyli w każdym pytaniu można zaznaczyć nie tylko jedną, ale także więcej poprawnych możliwości. Pominięcie chociaż jednej dobrej lub zaznaczenie niepoprawnej odpowiedzi uznaje się za błąd. W takim przypadku za dane zadanie dostaje się zero punktów. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w specjalnej sali komputerowej, w której panuje idealna cisza. Nic nie powinno rozpraszać zdających. Przy monitorze powinien znajdować się specjalny dżojstik, który umożliwi poruszanie się po programie i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. Wynik z egzaminu zdający poznaje od razu. Po wciśnięciu przycisku „koniec” na monitorze wyświetla się informacja o rezultacie. Pozytywny wynik egzaminu jest ważny przez sześć miesięcy co oznacza, że w ciągu pół roku zdający powinien przystąpić do praktyki. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zaliczony test teoretyczny z ważną datą (pół roku). Pierwszą częścią egzaminu jest plac manewrowy, gdzie zdający powinien wykonać kilka czynności. Po pierwsze kursant powinien pokazać, że zna technicznie samochód. Po drugie: ruszanie do przodu i do tyłu po łuki. Najechanie na linię bądź potrącenie pachołka jest równoznaczne z zakończeniem egzaminu o wyniku negatywnym. Trzecim zadaniem jest wjechanie na wzniesienie i ruszanie za pomocą hamulca ręcznego. Drugą częścią egzaminu jest poruszanie się w ruchu miejskim. Zdający powinien pozytywnie zaliczyć każdy z odnośników zadań określonych prawem egzaminacyjnym. Na każde z nich ma dwie próby. Podwójny negatywny wynik skutkuje przerwaniem egzaminu. Czas na wykonanie wszystkich czynności wynosi czterdzieści minut, ale od tego także jest wyjątek. Egzaminator może zakończyć egzamin po 25 minutach, jeżeli zdający zaliczy wszystkie wytyczone zadania. Z wynikiem pozytywnym kierowca powinien udać się do miejscowego urzędu, gdzie ma możliwość wyrobienia sobie dokumentu, upoważniającego go do prawnego jeżdżenia samochodem.