Trzy warianty

Trzy warianty Informacje strategiczne dotyczą dużych obszarów oraz stanów wolno się zmieniających i możliwych do przewidzenia, natomiast informacje taktyczne pomagają uniknąć sytuacji nieprzewidzianych i szybko ulegających zmianie. Dobry system informacyjny powinien przekazywać kierowcy oba rodzaje wiadomości. W Europie w 1974 roku funkcjonowały trzy systemy przekazywania informacji drogowych przez radio. W Anglii wiadomości drogowe są transmitowane przez sieć nadajników średniofalowych pracujących na wspólnej częstotliwości. W Holandii wykorzystano istniejące nadajniki ultrakrótkofalowe. Informacje przekazywane są w kanale pomocniczym usytuowanym w widmie częstotliwości powyżej sygnału stereofonicznego (w kanale pomocniczym zastosowano modulację jednowstęgową). W trzecim wariancie (BLAUPUNKT/RFN) informacje są nadawane w kanale głównym nadajnika UKF. Radiowy system informowania kierowców opracowany przez specjalistów firmy BLAUPUNKT (wychodzącej w skład grupy BOSCHA) został przez Europejską Unię Radiową zalecony do wprowadzenia na terenie Europy. System ARI. Jest starą prawdą, że nowość (nawet przynosząca duże korzyści) będzie tym szybciej wdrożona, im mniejsze są związane z tym koszty. Dlatego właśnie najlepszy okazał się system ARI = Autofahrer-Rundfunk-Information, opracowany przez firmę BLAUPUNKT. Oprócz zalet ekonomicznych jest to system najbardziej elastyczny i najbardziej zindywidualizowany. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu jest rozbudowaŹna sieć punktów zbierających i analizujących informacje o sytuacji na drogach i przekazujących je do centrali. W RFN od lat funkcjonuje sieć zbierania informacji oparta na posterunkach policji, automobilklubach (ADAC) oraz posterunkach na przejściach granicznych. Studia radiowe emitujące wiadomości dla kierowców co godzinę otrzymują nowy komplet informacji. Do nadawania informacji wykorzystuje się istniejące nadajniki UKF. Nadajniki wchodzące w skład sieci informacyjnej muszą być specjalnie oznakowane, aby kierowca mógł wyszukać je spośród wielu innych stacji – jest to znaczne ułatwienie dla kierowców.