Ustawa o kierujących pojazdami

Ustawa o kierujących pojazdami Ustawa o kierujących pojazdami powstała aby zmniejszyć ilość wypadków samochodowych. Łączyła w sobie wszelkie prawa o ruchu drogowym i akta wykonawcze, na podstawie których powstała. Ustawa składa się dokładnie z 19 działów, a każdy z nich opisuje inne prawo poruszania się na drodze. Pierwszy rozdział miał na celu spisanie wszelkich przepisów ogólnych, dzięki którym osoba czytająca miała jakiś wstęp do dalszej części. W kolejnym rozdziale opisane zostały osoby, które mogą dostać uprawnienia do prowadzenia pojazdów (wymagania zdrowotne itp.). Trzecia z kolei wskazywała dokładne wytyczne odnoście wydawania praw jazdy. Opisywała wszystkie dokumenty, które powinny być dostarczone do urzędu. Następnie zasady szkolenia osób, ubiegających się o prawo jazdy bądź o kartę rowerową oraz wymagania odnoście egzaminatorów. Badania zdrowotne i psychiczne zawierały się w kolejnym punkcie. Wystąpił także paradoksalny okres próbny i uprawnienia do kierowania samochodów uprzywilejowanych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (tzw. WORD) został utworzony w każdym mieście wojewódzkim na mocy ustawy o ruchu drogowym. Zadaniem takiego urzędu jest sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Organizuje on egzaminy teoretyczne oraz praktyczne dla osób, ubiegających się o prawo jazdy. Ich obowiązkiem jest także przeprowadzenie kursów dla osób, które chcą kierować pojazdami ciężarowymi oraz autobusami. WORD prowadzi także kursy sprawdzające dla kierowców, którym policja zabrała prawa jazdy. Czasami ośrodki ruchu drogowego organizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich odbiorcami są zazwyczaj młodzi kierowcy, albo młodzież, która w najbliższym czasie podejmie starania o otrzymanie uprawnień do kierowania samochodem. Organizują także szkolenia dla kierowców, ubiegających się o licencję taksówkarza. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje także kursy na instruktora bądź egzaminatora.

Kategoria: Prawo jazdy. Tagi: , ,